אתרי חדשות הפתוחים בנטפרי

בנטפרי פתוחים רק אתרי חדשות שתוכנם הוא לפי הנורמות המקובלות בציבור החרדי (לדוג' ללא לשון הרע ותכנים שהצינעה יפה להם), ובבעלות חרדית.

אתרי חדשות חילוניים, ואף אתרי חדשות חילוניים שמיועדים לחרדים, ואף כאלו שמדברים על החרדים, סגורים.

אתרי חדשות חרדים הפתוחים בנטפרי

אתרי חדשות חרדים שאינם פתוחים בנטפרי

חדרי חרדים

כיכר השבת

חרדים 10